کیانوش
کیانوش

کیانوش

آموزش تعویض باتری PS4 ۰۵:۰۱
تریلر Rocket League ۰۱:۳۰
ویدئو Call of Duty: WWII ۳۵:۰۱
تریلر Badlanders ۰۰:۳۰
تریلر A3: Still alive ۰۲:۰۱
معرفی بازی stalker 2 ۰۶:۱۷
سرویس xcloud چیست؟ ۰۳:۴۶
تریلر God Of War Ragnarok ۰۳:۱۷