سامتا
سامتا

سامتا

استوری آتیشی بزار! ۰۰:۳۴
تو دایرکت نظرسنجی کن! ۰۰:۴۰
چرا actionblock شدم؟ ۰۰:۵۴
تلگرامتو مرتب کن ۰۰:۵۱
گم شدن ممنوع ۰۰:۴۴
۳ سال پیش
برای گوشیت QR بساز ۰۰:۵۳
بدون دست تایپ کن ۰۰:۴۸
ساخت تایم بار ۰۱:۲۱
آموزش kinemaster جلسه نهم ۰۰:۵۹
آموزش kinemaster جلسه ششم ۰۱:۴۳
آموزش kinemaster جلسه سوم ۰۰:۵۸
آموزش kinemaster جلسه دوم ۰۰:۵۷
آموزش kinemaster  جلسه اول ۰۰:۵۳