دکتر الهام پورمطرود
دکتر الهام پورمطرود

دکتر الهام پورمطرود

اسپرم و سقط راجعه ۰۰:۴۹
تنبلی تخمدان ۰۱:۲۳
۴ ماه پیش
درصد موفقیت IVF ۰۱:۰۳
درمان هیستروسکوپی ۰۰:۵۶
عمل جراحی لاپاراسکوپی ۰۴:۱۵
سرطان پستان ۰۱:۰۹
۱۱ ماه پیش
لاپاراسکوپی چیست؟ ۰۱:۲۶
پیام های پر مهر شما ۰۰:۲۱
تعیین جنسیت در بارداری ۰۱:۳۴
تخمک چند سال در فریز؟ ۰۱:۳۴
پیام رضایتمندی ۰۲:۳۷
مسکن در بارداری ۰۱:۵۶
تعیین جنسیت ۰۱:۳۴
آی وی اف موفق ۰۰:۲۱
آی وی اف موفق ۰۰:۱۹
گرگرفتگی_1 ۰۴:۱۴
میگرن۲ ۰۳:۴۸
پارسال
میوم رحمی ۰۳:۱۵
پارسال
تست amh ۰۳:۱۰
پارسال
پیام تشکر ۰۰:۵۸
پارسال
یائسگی ۰۲:۵۳
پارسال
هیسترکتومی ۰۳:۰۵
جفت پایین ۰۱:۰۰
پارسال
تقویت شیردهی ۰۲:۰۲
عکس رنگی رحم ۰۱:۳۴