دکتر الهام پورمطرود
دکتر الهام پورمطرود

دکتر الهام پورمطرود

اسپرم و سقط راجعه ۰۰:۴۹
تنبلی تخمدان ۰۱:۲۳
درصد موفقیت IVF ۰۱:۰۳
سرطان پستان ۰۱:۰۹
پیام رضایتمندی ۰۲:۳۷
مسکن در بارداری ۰۱:۵۶
تعیین جنسیت ۰۱:۳۴
آی وی اف موفق ۰۰:۲۱
آی وی اف موفق ۰۰:۱۹
گرگرفتگی_1 ۰۴:۱۴
میگرن۲ ۰۳:۴۸
پارسال
میوم رحمی ۰۳:۱۵
پارسال
تست amh ۰۳:۱۰
پارسال
پیام تشکر ۰۰:۵۸
۲ سال پیش
یائسگی ۰۲:۵۳
۲ سال پیش
هیسترکتومی ۰۳:۰۵
۲ سال پیش
جفت پایین ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
تقویت شیردهی ۰۲:۰۲
۲ سال پیش
اختلال قطبی در جنین ۰۲:۳۴
عکس رنگی رحم ۰۱:۳۴
۲ سال پیش