دکتر الهام پورمطرود
دکتر الهام پورمطرود

دکتر الهام پورمطرود

پیام تشکر ۰۰:۵۸
یائسگی ۰۲:۵۳
۱ ماه پیش
هیسترکتومی ۰۳:۰۶
۱ ماه پیش
جفت پایین ۰۱:۰۰
۱ ماه پیش
تقویت شیردهی ۰۲:۰۲
۱ ماه پیش
اختلال قطبی در جنین ۰۲:۳۴
عکس رنگی رحم ۰۱:۳۵
۱ ماه پیش
بارداری دو قلویی ۰۲:۱۱
سرکلاژ ۰۱:۳۱
۱ ماه پیش
هیسترکتومی ۰۲:۰۱
۱ ماه پیش
آندومتریوز (بخش دوم) ۰۳:۰۰
آندومتریوز (بخش اول) ۰۳:۱۷
آیا ما دیوانه هستیم؟ ۰۱:۵۸
موضوع : جفت پایین ۰۱:۵۹
موضوع : سطح AMH ۰۰:۵۹
۷ ماه پیش