mahshid _sasha
mahshid _sasha

mahshid _sasha

ام جی کیوتتتتت ۰۰:۱۴
۱۰ ماه پیش
کپ ۰۰:۱۶
۱۰ ماه پیش
کسی بیداره؟ ۰۰:۱۵
۱۰ ماه پیش
من عاشق کسی شدم که.... ۰۰:۴۷
نامجون( ˘ ³˘)♥ ۰۰:۲۴
۱۰ ماه پیش
ಥ⌣ಥ.  ಥ⌣ಥ ۰۰:۱۴
۱۰ ماه پیش
ست شد ۰۰:۳۷
۱۰ ماه پیش
~cha eun woo~ ۰۰:۱۰
۱۱ ماه پیش
کپی برابر با اصلಥ⌣ಥ ۰۰:۱۴
این دقیقا منم(⌒_⌒;) ۰۰:۰۴
حرفای قشنگه نامجون ۰۰:۳۹
نامه ی تهیونگ به اعضا ۰۱:۰۰
I love you forever ۰۰:۱۲
۱۱ ماه پیش
(。♥‿♥。) BTS (。♥‿♥。) ۰۰:۴۷
:) :) ۰۰:۱۳
۱۱ ماه پیش
چا اون وو ۰۰:۰۷
۱۱ ماه پیش
بلک پینک ۰۰:۲۱
۱۲ ماه پیش
واقعا خیلی کیوته ۰۰:۲۱
یکی اب قند بیارههههه ۰۰:۰۷
جذاب لعنتی ۰۰:۱۱
چا اون وو ۰۰:۱۳
پارسال
چا اون وو ۰۰:۲۰
پارسال