Datis International Co.
Datis International Co.

Datis International Co.

معرفی دوربین UVC22T9AR2-M ۰۱:۱۱
معرفی دوربین UVC222B1ARM ۰۱:۱۸
معرفی دوربین UVC222B19M2-C ۰۱:۲۱
Ir& Ir cut چیست؟ ۰۵:۱۹
۸ ماه پیش
روز طراحی صنعتی ۰۱:۳۰
آموزش تعویض دیکودر ۰۳:۲۲
کاهش نویز دیجیتال ۰۳:۳۳
سرگرمی در محل کار ۰۰:۵۵
داتیس 8 ساله شد ۰۶:۴۶