شیدا (شبکه یکپارچه درمان اعتیاد)

شیدا (شبکه یکپارچه درمان اعتیاد)

دوستی خاله خرسه ۰۰:۳۶
۳۷ بازدید ۱ ماه پیش
درمان چندوجهی اعتیاد ۰۰:۴۱
۴۰ بازدید ۱ ماه پیش
علائم اعتیاد به شیشه ۰۰:۴۳
۳۶ بازدید ۱ ماه پیش
معرفی دکتر امید فردین مهر ۰۱:۲۳
۱۰۰ بازدید ۲ ماه پیش
علائم و نشانه های اعتیاد ۰۴:۲۸
۸۰ بازدید ۳ ماه پیش
چگونه بیمار را وارد چرخه درمان کنیم ؟ ۰۱:۴۰
بهترین روش درمان اعتیاد چیست؟ ۰۷:۵۳
۱۰۲ بازدید ۳ ماه پیش