آریا تجهیزات  94

آریا تجهیزات 94

وکیوم رومیزی _ 09924634893 ۰۰:۱۵
هیتر گلخانه _ 09924634893 ۰۰:۱۵
جت پرینتر دستی _ 09924634893 ۰۰:۱۱
آب گوجه گیری_ 09924634893 ۰۱:۲۳
اسلایسر برقی_09924634893 ۰۰:۳۳
پر کن مرغ _ 09924634893 ۰۱:۰۱
دوخت ریلی عمودی آهنی ۰۱:۴۳