دکتر پریسا مولایی
دکتر پریسا مولایی

دکتر پریسا مولایی

ماه رمضان و روزه داری ۰۲:۲۶
مصرف داروهای قلبی ۰۲:۴۹
نشانه حمله قلبی ۰۱:۱۲
تپش قلب بعد از غذا ۰۱:۱۸
فشار خون عصبی ۰۲:۲۲
شاه رگ ... سیاه رگ .... ۰۲:۵۲
تشخیص فشار خون ۰۲:۵۱
نوار قلب ۰۲:۳۷
۲ ماه پیش
اکوکاردیوگرافی قلب ۰۰:۵۵
فیلم نحوه کارکرد قلب ۰۲:۳۵
انواع کبد چرب ۰۱:۵۸
علت فشار خون ۰۱:۰۰
۴ ماه پیش
علائم دیابت ۰۲:۵۰
۵ ماه پیش
هفته جهانی دیابت ۰۲:۱۶
آسپرین و کاربرد آن ۰۲:۲۵
عوارض کرونا بر قلب ۰۲:۰۰
پرولاپس دریچه میترال ۰۲:۵۱
فشار خون بالا ۰۲:۱۴
علت ایجاد آمبولی ریه ۰۳:۴۵
داروهای ضد لخته ۰۱:۴۲
داروی وارفارین ۰۲:۴۱