دکتر احمد قمی فر
دکتر احمد قمی فر

دکتر احمد قمی فر

شمام مدام خسته اید؟ ۰۱:۱۱
عوارض سکته مغزی ۰۱:۲۶
علت افت سطح هوشیاری ۰۱:۰۸
درمان آلزایمر ۰۱:۱۴
علت لرزش دست و پاها ۰۱:۰۷
نوار عصب و عضله ۰۱:۱۳
نوار مغز ۰۱:۰۹
۲ سال پیش
بوتاکس میگرن ۰۰:۵۶
۲ سال پیش
سندروم تونل کارپال ۰۱:۰۴
فیلم بیرون زدگی دیسک ۰۰:۲۵