موسسه فرهنگی مذهبی کاریزما

موسسه فرهنگی مذهبی کاریزما

بارونی از ستاره ها ۰۱:۰۱
عروسی بدون گناه ۰۱:۳۳
عروسی مذهبی ۰۱:۴۳
۷ ماه پیش
عروسی مذهبی ۰۰:۴۸
۸ ماه پیش
تقلید صدای قمیشی ۰۰:۴۹
برگزاری عروسی مذهبی ۰۴:۰۹
شعبده بازی در مجالس ۰۲:۱۲
برگزاری جشن مدارس ۰۱:۰۰
شومن و استندآپ کمدین ۰۰:۲۸
اجرای خنده دار شومن ۰۲:۵۶
اجرای جالب ژانگولر ۰۲:۱۶