موسسه فرهنگی مذهبی کاریزما

موسسه فرهنگی مذهبی کاریزما

عروسی بدون گناه ۰۱:۳۲
عروسی مذهبی ۰۱:۴۳
عروسی مذهبی ۰۰:۴۸
۲ سال پیش
تقلید صدای قمیشی ۰۰:۴۹
برگزاری عروسی مذهبی ۰۴:۰۹
شعبده بازی در مجالس ۰۲:۱۲
برگزاری جشن مدارس ۰۰:۵۹
شومن و استندآپ کمدین ۰۰:۲۷
اجرای خنده دار شومن ۰۲:۵۵
اجرای جالب ژانگولر ۰۲:۱۶