سپندتا امیری
سپندتا امیری

سپندتا امیری

قحطی ساختگی ۰۲:۳۴
۵ ساعت پیش
من هم دزدم! شما چطور؟ ۰۱:۳۵
یک سوزن هم به مسئولین ۰۱:۵۷
زندگی در آمریکا ۰۴:۳۶
دیپ فیک ۰۲:۰۹
۲ روز پیش
دیپ فیک (deep fake) چیست؟ ۰۲:۵۸
سحر مدرن ۰۱:۵۳
۲ روز پیش
فریب مینیمالیستی ۰۲:۲۵
گول نخوریم ۰۱:۴۰
۳ روز پیش
از شایعه تاواقعیت ۰۱:۵۱