سارا حسین پور آدی وند (مشاور ازدواج و خانواده)

سارا حسین پور آدی وند (مشاور ازدواج و خانواده)

با کی ازدواج کنم؟ ۰۶:۲۷
علت ترس از ازدواج ۰۷:۰۰
درمان مشکلات جنسی ۰۵:۳۴
طلاق بگیرم یا بمونم؟ ۰۵:۳۲
علل دروغگویی همسر ۰۴:۴۳
نیمه گمشده من کجاست؟ ۰۳:۵۵
هدفت از ازدواج چیه؟ ۰۷:۳۰