دکتر خلیل میرزا محمدی

دکتر خلیل میرزا محمدی

دیسک کمر و کمر درد ۰۰:۵۳
دردهای ستون فقرات ۰۰:۴۱
حذف تومور هیپوفیز ۰۰:۵۳
آندوسکوپی دیسک ۰۳:۰۴
علائم لوردوز ۰۱:۴۶
۲ سال پیش
درمان‌ دیسک کمر ۰۱:۳۷
جراحی تومور ۰۳:۰۱
۲ سال پیش
آسیب ضربه‌ای مغز ۰۲:۵۸
جراحی دیسک گردن ۰۱:۰۰
آرتروز ستون فقرات ۰۰:۴۲
جراحی تومور عمقی مغز ۰۵:۵۳
آرتروز ستون فقرات ۰۰:۴۲
دیسکوشیو چیست؟ ۰۲:۳۳