دکتر نسرین دوامی

دکتر نسرین دوامی

اگزما در کودکان ۰۳:۱۵
ریسه رفتن در کودکان ۰۱:۴۷
اختلال در شیر خوردن ۰۲:۱۹
صبحانه کودکان ۰۲:۰۱
علل پرخاشگری کودکان ۰۲:۵۷
ناخن جویدن در کودکان ۰۱:۴۷
درمان سرخک در کودکان ۰۲:۴۴
آموزش خواب به کودک ۰۱:۵۴
سوراخ کردن گوش کودک ۰۱:۲۰
شب ادراری در کودکان ۰۲:۳۱
ریسه رفتن در کودکان ۰۱:۳۹
رضایت بیماران ۰۴:۲۶
پوشک گرفتن کودک ۰۲:۰۳
پرخاشگری کودک ۰۱:۵۱
برفک دهان کودک ۰۲:۰۹
زردی اطفال ۰۳:۰۵
۸ ماه پیش
رفلاکس معده نوزاد ۰۳:۳۷
رفلاکس معده نوزاد ۰۳:۳۷
درمان زردی در کودکان ۰۳:۰۵
https://www.namasha.com/v/4UIWXOwZ ۰۳:۲۰
سرماخوردگی در کودکان ۰۵:۲۰
دل درد در اطفال ۰۳:۵۱
تب در کودکان ۰۴:۰۵
۱۰ ماه پیش