سانیا عبدی‌پور
سانیا عبدی‌پور

سانیا عبدی‌پور

حسابداری ابری چیست؟ ۰۳:۱۵
Amazon S3 چیست? ۰۳:۱۱
۱۱ ماه پیش
سرور بورس چیست ؟ ۰۲:۲۰
Clustering دیتابیس چیست؟ ۰۵:۰۶
آموزش ورود به وب میل ۰۴:۳۴
تشخیص سایت های اسپم ۰۲:۳۵