دکتر ویدا ناجی
دکتر ویدا ناجی

دکتر ویدا ناجی

مونس پلاستی ۰۳:۰۸
۳ ماه پیش
مونس پلاستی ۰۲:۵۶
۳ ماه پیش
فیبروم های رحمی ۰۲:۴۳
هموروئید دارید؟ ۰۱:۳۰
تولد سوین جون ۰۰:۳۷
اندومتریوز چیه؟ ۰۰:۳۲
مونس پلاستی چیه؟ ۰۰:۵۹
فیلم سزارین نوزاد ۰۲:۰۷
جراحی مونس پلاستی ۰۳:۰۸