ASTRO_AROHA|ستاره من اروم بخوابی..(برمی‌گردم..بعد امتحانات)

ASTRO_AROHA|ستاره من اروم بخوابی..(برمی‌گردم..بعد امتحانات)

طوری که رفت پیش بین:) ۰۰:۱۶
ام سی جین جین:)) ۰۰:۱۱
و فن کنسرت بینسان ۰۰:۴۵
ادیتم از جین جین ۰۰:۱۸
چالش Madness با بینسان ۰۰:۲۴
ادیتم از ام جی ۰۰:۲۶
ادیتم از راکی ۰۰:۳۷
تیزر فصل دوم جزیره ۰۱:۳۰
تیزر فصل دوم جزیره ۰۰:۲۸