Aynaz Masomi
Aynaz Masomi

Aynaz Masomi

آموزش ادیت عکس ۰۱:۱۲
ساخت استوری باحال ۰۰:۲۹
ادیت کن پولدار شو ۰۰:۱۴
امارتو سبز کن ۰۰:۱۵
3 سوته کاور بزن ۰۳:۱۹
... ۰۱:۳۵
پارسال
4 قابلیت  restrict accuont ۰۰:۰۶
امار انفجاری ریلز ۰۰:۱۸
ترفند ادیت استوری ۰۱:۱۴