shapoor sangin
shapoor sangin

shapoor sangin

تریلر سازی چین ۰۱:۴۱
کرون تریلر ۰۲:۲۰
ماموت خودرو ۰۱:۰۰
آذین خودرو ۰۰:۴۳
خوش رکاب! ۰۰:۱۳
پارسال
قلب و عروق مایی! ۰۱:۲۸
عجب دافی ۰۰:۱۵
پارسال
یا حسین شهید ۰۰:۳۰
داف ما رسید! ۰۰:۲۶
رخ و ببین فقط ! ۰۰:۱۵
رخ سلطان در جاده! ۰۰:۴۸
نگا ترکیبو رنگو! ۰۰:۱۰
عشقم اومد! ۰۰:۱۵
داف چیه حاج آقا؟ ۰۰:۲۸
زیبا و چشم نواز ۰۰:۱۷
چشماش خدای منن! ۰۰:۲۳
اوووف عجب دافی! ۰۰:۲۹
قرمز جذاب ۰۰:۴۴
پارسال
سلاطین در کنار هم ۰۰:۲۶
سلطان وارد میشود ۰۰:۲۵
داف زرد قناری!! ۰۰:۱۳
داف واقعیی!!!!! ۰۰:۲۲
کسی میدونه چرا؟ ۰۰:۳۸
معجزه آوات بوکانی ۰۰:۲۸
رنو یا ولو؟؟؟؟ ۰۱:۳۳
هلندی خوشگل جذاب! ۰۰:۱۶
خودم با بچه ام :) ۰۰:۲۴
جذابی والا!!!! ۰۰:۱۵
کمبرس سه جکه؟ ۰۰:۱۲
برای ون مان ۰۱:۴۸
کامیون مان جکدار ۰۰:۳۵
بنز کامیون ماکت ۰۰:۴۸
کامیون فاو جدید ۰۷:۲۱
خط تولید فاو چین ۰۱:۴۹
کامیون داف چینی ۰۱:۲۷
کامیون داف سبزآبی ۰۱:۰۸
تبلیغ  کامیون داف ۰۰:۳۲
کامیون بنز مشکی ۰۲:۵۲