دکتر آرمین اکبری

دکتر آرمین اکبری

یکماه بعد از عمل بینی ۰۱:۲۸
جراحی ترمیمی بینی ۰۱:۲۵
عمل ترمیم بینی ۰۱:۲۵
تجربه عمل بینی ۰۰:۱۷
عمل بینی گوشتی ۰۰:۰۶
جراحی گوش ۰۰:۰۴
پارسال
تو هم آنلاین باش ۰۰:۱۵
Dr. Armin Akbari ۰۰:۰۳
پارسال
افتادگی نوک بینی ۰۰:۱۴
جراحی بینی غضروفی ۰۰:۰۴
جراحی بینی ۰۰:۱۲