آسمان _ #طوفان_الاقصی
آسمان _ #طوفان_الاقصی

آسمان _ #طوفان_الاقصی

کیم داود : عید مبارک =) ۰۰:۴۴
گربه کره ای ! =))) ۰۰:۰۶
مصاحبه با کیم داود =) ۰۰:۰۹
به به! دلمه!! ۰۰:۰۵
۱ ماه پیش
اصفهان ، نصف جهان =)) ۰۰:۵۹
سفرش به قم تموم شد =) ۰۰:۵۴
افطاری زیبا =) ۰۰:۰۵
افطاری در مسجد =) ۰۰:۴۸
تجربه اولین حلیم =) ۰۰:۴۸
سال نو همگی مبارک =) ۰۰:۲۱
کیم داوود و بچه ها =) ۰۰:۰۴
سفرنامه کیم داوود =) ۰۱:۰۲