تاب آوری

تاب آوری

توضیحات

خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور است که در تاب آوری فارسی فعالیت میکند این پایگاه تخصصی توسط دکتر محمدرضا مقدسی تاسیس ومدیریت میشود خانه تاب آوری ایران آدرس و نماد تاب آوری در اینترنت فارسی و پایگاهی جامع برای تاب آوری فارسی بشمار می آید

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۹ خرداد ۱۴۰۲