شرکت ای اجی اصفهان
شرکت ای اجی اصفهان

شرکت ای اجی اصفهان

دستگاه اسلایسر پیاز ۰۰:۲۶
درب بند دستی برقی ۰۰:۳۹
پرکن مایعات غلیظ دستی ۰۰:۱۵
دستگاه پلمپ AG-200 ۰۰:۴۸
پرکن پودری 1-100گرم ۰۰:۲۸
دستگاه آسیاب 500گرمی ۰۰:۴۸
دستگاه عرق گیری گازی ۰۰:۲۹
دستگاه اسلایسر میوه ۰۰:۱۲
دستگاه جوانه ساز ۰۰:۱۵
دستگاه پلمپ درب بطری ۰۰:۴۷
دستگاه آسیاب 500گرمی ۰۰:۳۵
... ۰۰:۲۲
۲ ماه پیش
دستگاه روغن کشی ۰۰:۵۹
دستگاه خشک کن میوه ۰۰:۲۰
دستگاه درب بند برقی ۰۰:۳۵
دستگاه قرص ساز ۰۰:۱۰
دستگاه جوانه ساز ۰۰:۱۳
دستگاه اسلایسر برقی ۰۰:۰۷
دستگاه خشک کن میوه ۰۰:۲۵
دستگاه آسیاب عطاری ۰۰:۲۸
دستگاه روغن گیری ۰۰:۲۲
دستگاه میوه خشک کن ۰۰:۵۳
دستگاه عرق گیری گازی ۰۱:۲۹
آسیاب تمام استیل ۰۰:۲۲
قرص ساز4تن برقی ۰۱:۲۲
اسلایسرمیوه ۰۰:۱۳
۵ ماه پیش
دستگاه خشک کن 12سینی ۰۰:۵۳
روغن کشی ۰۱:۴۴
۵ ماه پیش
تقطیربرقی آنالوگ ۰۰:۳۹
پرکن پودر ۰۲:۲۱
۶ ماه پیش
بسته بندی 2-200گرم ۰۰:۳۱
جوانه ساز سه سینی ۰۰:۰۵