nik_hesaban99
nik_hesaban99

nik_hesaban99

توضیحات

*خدمات آموزش امور مالی و اعزام حسابدار و مدیر مالی *خدمات مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی *انجام امور حسابداری و اجرای سیستم های مالی *انجام امور ثبتی و ثبت دفاتر قانونی و اظهارنامه *پشتیبانی نرم افزارهای مالی شرکت های تولیدی *انجام حسابداری پیمانکاری و شرکت های بازرگانی *نظارت مدیریتی امور مالی شرکت های متفاوت *آموزش انواع نرم افزارهای حسابداری با نظارت کارشناسان مجرب *ارائه کلیه خدمات مالی و مدیریت راهبردی در حسابداری *بررسی و رسیدگی حساب های درون سازمانی و برون سازمانی شرکت ها

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۷ شهریور ۱۴۰۲