ترمه (ANFP) (ویزوان و آرمی)

ترمه (ANFP) (ویزوان و آرمی)

*تو مال قلبمی*میکس شاد و استیکری پسرای بنگتن ۰۲:۴۶
آنچه در سال 99 از کانال ترمه خواهید دید ۰۶:۲۴
چکیده ای از میکس های کانال ترمه در سال 98 ۱۹:۰۳
میکس فوق العاده شاد سریال نهایت درهم شکستگی ۰۳:۲۹
«چالش هماهنگی خاص» ۱۴:۲۳
۱,۷۴۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
چالش زیرخاکی میکسورا ۰۴:۰۶
۹۲۵ بازدید پارسال
دعوت نامه (ت لطفا) ۰۰:۰۶
۱۴۹ بازدید پارسال