گروه سنگ مصنوعی کورین و کوارتز

گروه سنگ مصنوعی کورین و کوارتز

ترموفرم ورق های میسی اورانوس ۰۱:۰۲
۹۰۳ بازدید ۳ سال پیش
نصب سینک زیر کار آندرمانت کورین فورنیکو ۰۶:۵۹
نصب کانتر سالید سورفیس ۰۴:۲۹
۲۵۷ بازدید ۴ سال پیش
خط تولید کوارتز ۰۵:۲۱
۷۴۰ بازدید ۴ سال پیش
نصب سنگ ۰۰:۵۸
۸۱۱ بازدید ۴ سال پیش
نصب کوارتز کانتر سفید ۰۵:۵۹
۲,۲۰۹ بازدید ۴ سال پیش
برش جای سینک در کوارتز ۰۲:۰۲
۴۷۳ بازدید ۴ سال پیش
بخشی از خط تولید کوارتز ۰۳:۱۲
۴۶۱ بازدید ۴ سال پیش
تراش شویی کوارتز ۰۲:۱۱
۲۵۶ بازدید ۴ سال پیش
پولیش داخلی سینک کوارتز ۰۱:۲۴
۱۹۳ بازدید ۴ سال پیش
ماشین آلات ساخت کوارتز ۰۴:۴۳
۲۵۷ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه ساب و پولیش کوارتز ۱۱:۲۷
۹۸۷ بازدید ۴ سال پیش
نهایی کردن اجرای کوارتز ۲۰:۱۳
۲۱۰ بازدید ۴ سال پیش
اجرای کوراتز 20mm ۰۲:۲۳
۸۸ بازدید ۴ سال پیش
ساب و پولیش ورق کوارتز ۰۲:۰۹
۱۸۵ بازدید ۴ سال پیش
تمیز کردن کوارتز ۰۴:۲۰
۲۰۴ بازدید ۴ سال پیش
برش کوارتز ۰۰:۵۵
۸۳۲ بازدید ۴ سال پیش
نصب سینک زیر کوارتز ۰۴:۰۸
۲۴۹ بازدید ۴ سال پیش
کوارتز سایلستون ۰۳:۳۱
۶۲ بازدید ۴ سال پیش
اتصال کوارتز ۰۲:۲۹
۷۴ بازدید ۴ سال پیش
اتصال دو قطعه کوارتز ۰۲:۵۸
۴۳۸ بازدید ۴ سال پیش
برش جای سینک در گرانیت و کوارتز ۰۸:۲۹
۱,۹۰۰ بازدید ۴ سال پیش
برش گرانیت و کوارتز با cnc ۰۱:۲۸
۵۹ بازدید ۴ سال پیش
نصب و برش کوارتز ۰۱:۰۵
۲۱۷ بازدید ۴ سال پیش
نصب گرانیت و کوارتز ۳۲:۲۵
۲۴۳ بازدید ۴ سال پیش
نصب و پولیش کوارتز ۰۲:۵۰
۱۷۳ بازدید ۴ سال پیش
نصب کوارتز ۰۰:۴۵
۴۷ بازدید ۴ سال پیش
نحوه نصب کوارتز ۰۵:۵۷
۲,۱۹۷ بازدید ۴ سال پیش
برش ساب پولیش کوارتز ۰۴:۳۶
۱۱۴ بازدید ۴ سال پیش
زیرسازی-نصب سینک و ابزار و اجرای کورین ۱۷:۱۶
نصب گرانیت و کوارتز ۰۱:۰۳
۱۰۳ بازدید ۴ سال پیش
نصب کوارتز و سنگ طبیعی ۰۳:۰۴
۱۶۸ بازدید ۴ سال پیش
جایگذاری کوارتز ۰۳:۰۱
۹۲ بازدید ۴ سال پیش
پوشش دادن کوارتز ۰۶:۵۵
۱۱۳ بازدید ۴ سال پیش
خط تولید کوارتز ۰۷:۱۲
۱,۷۸۰ بازدید ۴ سال پیش
شابلون مخصوص برش با فرز ۱۲:۵۵
۸,۴۵۳ بازدید ۴ سال پیش
خط تولید کوارتز ۰۵:۲۱
۳۶۳ بازدید ۴ سال پیش
پارت سه نصب کوارتز ۰۲:۰۶
۴۶ بازدید ۴ سال پیش
نصب سینک آندرمات برای کوارتز ۰۳:۱۷
۱۰۳ بازدید ۴ سال پیش
نصب کوارتز برای کانتر آشپزخانه ۰۱:۵۲
۹۶ بازدید ۴ سال پیش
پارت دوم نصب کوارتز ۰۱:۴۳
۵۰ بازدید ۴ سال پیش
نحوه ساخت ستون کورین ۰۵:۵۱
۲,۵۹۴ بازدید ۴ سال پیش
نصب کوارتز ماربل و گرانیت ۰۱:۰۴
۱۳۶ بازدید ۴ سال پیش
نصب کوارتز ماربل گرانیت ۰۰:۳۶
۵۷ بازدید ۴ سال پیش
نصب کوارتز ۰۱:۵۱
۳۱۹ بازدید ۴ سال پیش
نصب کوارتز ۰۲:۱۰
۱۹۰ بازدید ۴ سال پیش
اجرای کوارتز ۰۳:۳۱
۲۲۴ بازدید ۴ سال پیش
دستگاه فارسی بر سنگ کوارتز ۰۵:۲۵
۹,۱۹۲ بازدید ۴ سال پیش
فرز گوشه زن قرنیز کوچک ۰۰:۱۵
۲,۰۷۳ بازدید ۴ سال پیش
رادیانز ۱ ۰۳:۵۹
۴۴ بازدید ۴ سال پیش
نمونه کارهای اجرا شده کوارتز ۰۴:۲۰
۴۱۷ بازدید ۴ سال پیش
صفحات یکپارچه کوارتز هانستون ۰۷:۵۱
۱۶۴ بازدید ۴ سال پیش
کوارتز هانستون ۰۱:۴۸
۹۲ بازدید ۴ سال پیش
معرفی و ترتیب سنباده ها در کورین ۱۷:۲۴
۳,۳۰۳ بازدید ۴ سال پیش
ساخت کوارتز ۰۴:۱۰
۱۳۱ بازدید ۴ سال پیش
مراقبت و نگهداری کوارتز ۰۵:۰۴
۴۹ بازدید ۴ سال پیش
ساخت کوارتز ۰۴:۰۷
۲,۵۴۹ بازدید ۴ سال پیش
پردازش کوارتز ۰۸:۳۸
۱,۲۳۶ بازدید ۴ سال پیش