گروه سنگ مصنوعی کورین و کوارتز

گروه سنگ مصنوعی کورین و کوارتز

ترموفرم ورق های میسی اورانوس ۰۱:۰۲
۸۵۵ بازدید ۳ سال پیش
نصب سینک زیر کار آندرمانت کورین فورنیکو ۰۶:۵۹
نصب کانتر سالید سورفیس ۰۴:۲۹
۲۴۱ بازدید ۳ سال پیش
خط تولید کوارتز ۰۵:۲۱
۶۹۷ بازدید ۳ سال پیش
نصب سنگ ۰۰:۵۸
۷۸۰ بازدید ۳ سال پیش
نصب کوارتز کانتر سفید ۰۵:۵۹
۲,۱۸۰ بازدید ۳ سال پیش
برش جای سینک در کوارتز ۰۲:۰۲
۴۴۷ بازدید ۳ سال پیش
بخشی از خط تولید کوارتز ۰۳:۱۲
۴۲۷ بازدید ۳ سال پیش
تراش شویی کوارتز ۰۲:۱۱
۲۴۸ بازدید ۳ سال پیش
پولیش داخلی سینک کوارتز ۰۱:۲۴
۱۸۸ بازدید ۳ سال پیش
ماشین آلات ساخت کوارتز ۰۴:۴۳
۲۳۸ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه ساب و پولیش کوارتز ۱۱:۲۷
۸۶۵ بازدید ۳ سال پیش
نهایی کردن اجرای کوارتز ۲۰:۱۳
۱۹۵ بازدید ۳ سال پیش
اجرای کوراتز 20mm ۰۲:۲۳
۸۴ بازدید ۳ سال پیش
ساب و پولیش ورق کوارتز ۰۲:۰۹
۱۷۳ بازدید ۳ سال پیش
تمیز کردن کوارتز ۰۴:۲۰
۱۹۲ بازدید ۳ سال پیش
برش کوارتز ۰۰:۵۵
۷۸۴ بازدید ۳ سال پیش
نصب سینک زیر کوارتز ۰۴:۰۸
۲۲۷ بازدید ۳ سال پیش
کوارتز سایلستون ۰۳:۳۱
۵۹ بازدید ۳ سال پیش
اتصال کوارتز ۰۲:۲۹
۷۱ بازدید ۳ سال پیش
اتصال دو قطعه کوارتز ۰۲:۵۸
۴۳۶ بازدید ۳ سال پیش
برش جای سینک در گرانیت و کوارتز ۰۸:۲۹
۱,۵۸۶ بازدید ۳ سال پیش
برش گرانیت و کوارتز با cnc ۰۱:۲۸
۵۱ بازدید ۳ سال پیش
نصب و برش کوارتز ۰۱:۰۵
۲۰۷ بازدید ۳ سال پیش
نصب گرانیت و کوارتز ۳۲:۲۵
۲۴۰ بازدید ۳ سال پیش
نصب و پولیش کوارتز ۰۲:۵۰
۱۵۲ بازدید ۳ سال پیش
نصب کوارتز ۰۰:۴۵
۴۶ بازدید ۳ سال پیش
نحوه نصب کوارتز ۰۵:۵۷
۲,۰۵۴ بازدید ۳ سال پیش
برش ساب پولیش کوارتز ۰۴:۳۶
۹۵ بازدید ۳ سال پیش
زیرسازی-نصب سینک و ابزار و اجرای کورین ۱۷:۱۶
نصب گرانیت و کوارتز ۰۱:۰۳
۹۸ بازدید ۳ سال پیش
نصب کوارتز و سنگ طبیعی ۰۳:۰۴
۱۵۷ بازدید ۳ سال پیش
جایگذاری کوارتز ۰۳:۰۱
۸۶ بازدید ۳ سال پیش
پوشش دادن کوارتز ۰۶:۵۵
۱۰۸ بازدید ۳ سال پیش
خط تولید کوارتز ۰۷:۱۲
۱,۵۰۴ بازدید ۳ سال پیش
شابلون مخصوص برش با فرز ۱۲:۵۵
۷,۹۹۸ بازدید ۳ سال پیش
خط تولید کوارتز ۰۵:۲۱
۳۳۷ بازدید ۳ سال پیش
پارت سه نصب کوارتز ۰۲:۰۶
۴۳ بازدید ۳ سال پیش
نصب سینک آندرمات برای کوارتز ۰۳:۱۷
۱۰۰ بازدید ۳ سال پیش
نصب کوارتز برای کانتر آشپزخانه ۰۱:۵۲
۸۸ بازدید ۳ سال پیش
پارت دوم نصب کوارتز ۰۱:۴۳
۴۵ بازدید ۳ سال پیش
نحوه ساخت ستون کورین ۰۵:۵۱
۲,۵۶۰ بازدید ۳ سال پیش
نصب کوارتز ماربل و گرانیت ۰۱:۰۴
۱۳۰ بازدید ۳ سال پیش
نصب کوارتز ماربل گرانیت ۰۰:۳۶
۵۵ بازدید ۳ سال پیش
نصب کوارتز ۰۱:۵۱
۳۱۱ بازدید ۳ سال پیش
نصب کوارتز ۰۲:۱۰
۱۸۹ بازدید ۳ سال پیش
اجرای کوارتز ۰۳:۳۱
۲۱۰ بازدید ۳ سال پیش
دستگاه فارسی بر سنگ کوارتز ۰۵:۲۵
۸,۳۵۴ بازدید ۳ سال پیش
فرز گوشه زن قرنیز کوچک ۰۰:۱۵
۱,۹۳۲ بازدید ۳ سال پیش
رادیانز ۱ ۰۳:۵۹
۴۱ بازدید ۳ سال پیش
نمونه کارهای اجرا شده کوارتز ۰۴:۲۰
۳۹۹ بازدید ۳ سال پیش
صفحات یکپارچه کوارتز هانستون ۰۷:۵۱
۱۶۱ بازدید ۳ سال پیش
کوارتز هانستون ۰۱:۴۸
۸۸ بازدید ۳ سال پیش
معرفی و ترتیب سنباده ها در کورین ۱۷:۲۴
۳,۱۹۲ بازدید ۳ سال پیش
ساخت کوارتز ۰۴:۱۰
۱۲۰ بازدید ۳ سال پیش
مراقبت و نگهداری کوارتز ۰۵:۰۴
۴۵ بازدید ۳ سال پیش
ساخت کوارتز ۰۴:۰۷
۲,۱۲۳ بازدید ۳ سال پیش
پردازش کوارتز ۰۸:۳۸
۱,۰۹۷ بازدید ۳ سال پیش