شرکت صنعتی دمیرچی

شرکت صنعتی دمیرچی

دستگاه پرکن مایعات غلیظ ۰۱:۴۴
۹۰ بازدید ۸ ماه پیش
دستگاه پرکن مایعات رقیق ۰۱:۵۳
۱۲۱ بازدید ۸ ماه پیش
تولید انواع مخزن استیل - مخازن استیل ۰۱:۱۰
خط تولید الویه ۰۳:۵۸
۱,۴۹۸ بازدید پارسال
شرکت صنعتی دمیرچی ۰۴:۳۷
۱۸۶ بازدید پارسال