داریوش
داریوش

داریوش

توضیحاتی در مورد واکسن های ویروس کرونا ۱۰:۱۰
مستند کوتاه "تونس: تولد یک انقلاب" ۱۵:۲۱
Siashekar (Brown Sugar)  ⌘ سیاشکر ۱۲:۰۰
۳۱ بازدید ۱۷ روز پیش
Unseen menace: tracking China’s elusive fishing fleets ۱۴:۰۴
۷۹ بازدید ۱۹ روز پیش
اراک، شهری میان دود ۰۷:۴۹
۲۵ بازدید ۲۰ روز پیش
R markdown - Introduction and Basics ۱۹:۴۰
۸۴ بازدید ۲۳ روز پیش
چگونه افسردگی را درک کنیم؟ ۰۹:۵۵
۶۱ بازدید ۲۵ روز پیش
ویروس جنگل‌خواری ۰۲:۳۵
۸,۵۱۸ بازدید ۲۸ روز پیش
December 27th 1934 - Persia renamed Iran ۰۱:۱۸
۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
فرزندان علی‌اکبر ولایتی چه می‌کنند؟ ۰۱:۴۶
Introducing TensorFlow 2.0 and its high-level APIs ۲۲:۲۱
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
Get started with Google Colaboratory (Coding TensorFlow) ۰۳:۱۰
۴۸ بازدید ۱ ماه پیش
TensorFlow 2.0 and Keras ۰۵:۲۲
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
Intro to Machine Learning (ML Zero to Hero - Part 1) ۰۷:۱۷
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
ژئوپلیتیک اسرائیل ۱۵:۵۲
۶۶ بازدید ۱ ماه پیش
آهای آقای مجری! ۰۲:۴۳
۴۱ بازدید ۱ ماه پیش
چالش‌های حمل و نقل واکسن کرونا ۰۱:۲۱
۶۰ بازدید ۱ ماه پیش
A Conversation with David Miliband ۵۵:۵۶
۲۴ بازدید ۱ ماه پیش
Session 3. Marten Scheffer: Foreseeing critical transitions ۲۴:۰۵
دستمال کاغذی، قاتل درخت و آب و انرژی ۰۳:۳۲
از طرح انتقال آب تا معضل تکراری سیلاب ۲۵:۵۲
چرا باید کار داوطلبانه انجام دهیم؟ ۰۱:۰۷
۳,۵۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
از ترور دانشمند هسته‌ای تا ترور دولت ۰۶:۴۵
نخبگان شهید ۰۲:۰۳
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
five transformational policies for a prosperous and sustainable world ۱۲:۲۲
پیتزای قورمه سبزی ۱۳:۱۶
۴,۱۶۹ بازدید ۲ ماه پیش
این داستان؛ زمان خروج از قرنطینه ۰۲:۰۲
Risk KAN: Compound Events Webinars ۱:۰۹:۲۴
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
Risk KAN: Compound Events Webinars ۱:۱۱:۵۲
۴۷ بازدید ۲ ماه پیش
وقتی پوتین خشمگین میشود ۰۱:۴۴
۷۰ بازدید ۲ ماه پیش
Simulating the Evolution of Aggression ۱۴:۰۵
۳۸ بازدید ۲ ماه پیش
Oasis - Animation Short Film 2019 - GOBELINS ۰۶:۳۲
۳۸ بازدید ۲ ماه پیش
Simulating Foraging Decisions ۱۰:۲۲
۵۰ بازدید ۲ ماه پیش
Simulating Supply and Demand ۱۲:۲۲
۲۷ بازدید ۲ ماه پیش
بهره‌برداری‌های سه هزار میلیارد تومانی ۰۱:۴۳
Big Think Interview With Elinor Ostrom ۱۵:۵۹
۸۷ بازدید ۲ ماه پیش