داریوش
داریوش

داریوش

روزنامه نگاری با تلفن هوشمند ۵۸:۲۸
۳۶ بازدید ۷ روز پیش
چگونه از دنیاگیری بعدی جلوگیری کنیم؟ ۱۵:۲۰
۱۳,۹۸۳ بازدید ۹ روز پیش
Flood Monitoring Using The Semi-Automatic Classification Plugin ۱۱:۱۵
Basic tutorial 1: Land Cover Classification of Landsat Images ۳۹:۵۵
Tutorial 1: Your First Land Cover Classification ۱۳:۵۸
۵۴ بازدید ۱۲ روز پیش
Interactive maps in R using Leaflet package for beginners ۱۳:۲۰
۵۲ بازدید ۱۲ روز پیش
Leaflet Mapping in RStudio - Introduction ۰۶:۰۷
۳۷ بازدید ۱۳ روز پیش
باز شدن مجدد مرز شلمچه ۰۷:۳۵
۷۰ بازدید ۱۴ روز پیش
مشترکان خانگی صاحب نیروگاه برق خورشیدی می شوند ۰۲:۳۴
ایستاده در مسیل ۰۴:۱۹
۶۲ بازدید ۱۵ روز پیش
شجریان در برنامه نوروزی تلویزیون ۰۲:۲۰
۱۰۵ بازدید ۱۵ روز پیش
GIS: Vector Overlay: intersect, clip, union, difference ۰۵:۴۸
۶۹ بازدید ۱۶ روز پیش
زمینِ سوخته؛ وصف حال این روزهای زاگرس ۰۵:۳۷
Livestream: Analyzing ACLU Data using R ۱:۰۶:۰۱
۴۴ بازدید ۱۹ روز پیش
Introduction to the RStudio IDE ۱۷:۲۰
۴۹ بازدید ۱۹ روز پیش
کم سوادی مسعود فراستی باز هم کار دستش داد ۰۵:۱۹
سهم زنان از کرسی‌های قدرت ۰۲:۴۲
۳,۳۳۰ بازدید ۱ ماه پیش
درباره خالق نشان‌های پفک نمکی و آدامس شیک ۰۳:۱۱
فرآوری سنتی کشمش به روش «بولاو» ۰۴:۰۰
۱۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
چرا کره گران شد؟ ۰۲:۳۱
۱,۸۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
#MeToo in the Middle East: The women making a stand ۱۲:۱۹
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
گالری گردی آنلاین ۰۲:۳۳
۶۰ بازدید ۱ ماه پیش
Daniele Quercia: Happy maps ۰۷:۲۴
۴۵ بازدید ۱ ماه پیش
Starbucks GIS 960 ۱۳:۲۸
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
3D Photo Tourism - Amazing. ۰۵:۳۱
۶۳ بازدید ۱ ماه پیش
Aris Venetikidis: Making sense of maps ۱۶:۳۶
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
Creating a Live Script - Documenting Your Work Coursera ۰۸:۳۳
۲۷۹ بازدید ۲ ماه پیش
Using the Live Editor ۰۴:۳۵
۸۰ بازدید ۲ ماه پیش
دوران ابرقدرتی آمریکا تمام شده است ۱:۳۶:۱۹
Melania pulls her hand away from Donald Trump's ۰۰:۳۶
۵۷ بازدید ۲ ماه پیش
از نظر شیوع کرونا نانوایی ها خطرناک هستند ۰۰:۵۹
توپ فساد در زمین سیاست ۲۹:۲۷
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
درباره‌ خبرنگار شهید ۰۲:۱۴
۱۰۹ بازدید ۲ ماه پیش
Persian song performed by  (Moscow) Russian Orchestra ۰۶:۴۹
۸۰ بازدید ۲ ماه پیش