دیزاین تی وی

کانال تایید شده دیزاین تی وی

تیزر آموزش لومیون ۰۰:۵۰
فنگ شویی - قسمت دوم ۰۲:۴۸
عمارت آب نما ۰۱:۳۴
۱۱ ماه پیش
طراحان خلاق ۰۱:۵۸
۱۱ ماه پیش
طراحی اتاق نشیمن ۰۳:۵۴
فنگ شویی - قسمت اول ۰۴:۵۷
جعفر لطف الهی ۰۱:۴۰
۱۱ ماه پیش
رنگ آبی در دکوراسیون ۱۱:۴۳
بازسازی آشپزخانه ۰۳:۴۲
آموزش اسکچاپ ۰۲:۳۵
آموزش لومیون ۰۰:۵۸
آموزش آنریل انجین ۰۱:۵۴