آموزش زبان فارسی دیدیو کیدز

کانال تایید شده آموزش زبان فارسی دیدیو کیدز

آموزش حروف الفبای فارسی: حرف ب ۰۵:۳۸
۸,۷۶۱ بازدید ۴ روز پیش
شعر کودکانه فارسی: گنجشکک اشی مشی ۰۲:۳۰
۱۲,۶۹۳ بازدید ۸ روز پیش
داستان کودکانه سیزده به در: از زبان رود ۰۴:۱۲
آموزش رنگ ها با شعر کودکانه: رنگ سبز ۰۲:۰۰
معرفی شغل ها: کامران در کتابفروشی ۰۸:۰۲
شعر کودکانه فارسی: روز پدر مبارک ۰۱:۵۹
۱۸۵ بازدید ۱ ماه پیش
شعر کودکانه فارسی: مورچه ریزه میزه ۰۲:۳۲
ترانه کودکانه فارسی: روز مادر مبارک ۰۱:۲۳
شعر کودکانه فارسی: آموزش الفبای فارسی ۰۳:۰۶
ترانه کودکانه فارسی: صدای حیوانات اهلی ۰۳:۲۸
ترانه کودکانه زردآلو ۰۰:۵۴
۷۷ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش شمردن فارسی و اعداد زوج و فرد ۰۹:۵۷
آموزش رنگ‌ها و اعداد در کویر ۱۱:۱۴
۱۰۴ بازدید ۲ ماه پیش
ترانه کودکانه فارسی: یه توپ دارم قلقلیه ۰۲:۰۵
آموزش اعضای بدن به فارسی برای کودکان ۰۲:۴۵