doctormohandes
doctormohandes

doctormohandes

درمان تکرر ادرار ۰۱:۵۱
درمان پیش دیابت ۰۰:۵۷
دندان قروچه چیست؟ ۰۰:۵۸
درمان خارش واژن ۰۲:۳۵
تغذیه  نوزاد نارس ۰۱:۲۳
آپنه خواب چیست ۰۰:۵۳
درمان آپنه خواب ۰۰:۵۲
نمک چه ضرری دارد ۰۰:۵۵
کیست تخمدان چیست ۰۰:۳۶
انحراف چشم ۰۵:۱۷
زایمان زودرس ۰۲:۱۳
ناباروری در مردان ۰۱:۵۹
تشنج در کودکان ۰۰:۳۲
دیابت در کودکان ۰۲:۰۶