دکتر آمنه مظفری

دکتر آمنه مظفری

آندومتریوز ۰۲:۵۴
۳ ماه پیش
فیبروم چیست؟ ۰۳:۰۲
۶ ماه پیش
مراحل سیکل قاعدگی ۰۳:۲۵
ورزش در بارداری ۰۵:۴۹
یوگا در بارداری ۰۴:۰۰
هورمون AMH ۰۱:۰۱
۹ ماه پیش
فواید شیر دهی ۰۱:۴۹
سرطان ها در بانوان ۰۵:۰۱
علل نا منظمی پریود ۰۲:۰۵
تغذیه دوران بارداری ۰۳:۲۴
انیمیشن مراحل زایمان ۰۳:۰۲
اناتومی و ساختار رحم ۰۷:۱۸
انیمیشن تعیین جنسیت ۰۵:۳۰
افتتاحیه مطب ۰۱:۳۵
۹ ماه پیش
مراحل سیکل قاعدگی ۰۳:۲۵
هورمون پرولاکتین ۰۲:۴۲
ورم پا در بارداری 2k ۰۲:۳۲
سکشن بار سوم ۰۲:۵۷
۱۱ ماه پیش
علایم تنبلی تخمدان ۰۱:۲۱
فواید شیردهی ۰۱:۴۹
۱۱ ماه پیش
واژینیسموس ۰۱:۳۷
۱۱ ماه پیش
حاملگی پوچ ۰۵:۱۰
۱۱ ماه پیش
تنبلی تخمدان ۰۱:۲۱
۱۱ ماه پیش