گل یخی❄

گل یخی❄

نقاشی slaine ,saber,kaori ×_× ۰۰:۱۲
۱۴۲ بازدید ۲ ماه پیش
نقاشی slaine از انیمه aldonah zero ۰۰:۰۵
۷۹ بازدید ۳ ماه پیش
نقاشی جدید@-@ ۰۰:۰۰
۲۲۲ بازدید ۵ ماه پیش
کلیپ کوتاه نقاشی آبرنگ ۰۱:۰۰
۲۸۵ بازدید ۷ ماه پیش
نقاشی چشم فانتزی ۰۰:۰۰
۴۳۵ بازدید ۸ ماه پیش
نقاشی جدید چویا(تقدیمی) ۰۰:۰۰
۱۶۱ بازدید ۹ ماه پیش
نقاشی جدیدم #-# لیوای آکرمن ●~● ۰۰:۰۵
۴۳۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
AMV / میکس از انیمه های مختلف با آهنگ nebezao smash ۰۳:۳۶
پلی شه"تقدیمی" ۰۰:۰۳
۲۸۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
نقاشی چیبی انیمه ای شیطانی ^-^ ۰۰:۰۵
۱۵۰ بازدید پارسال
نقاشی جدیدم از آئومینه دایکی ۰۰:۰۵
۱۶۸ بازدید پارسال
آموزش نقاشی چشم کره ای حرفه ای ۰۰:۵۹
طراحی چشم کره ای زیبا *-* ۰۰:۳۳
۹۳۱ بازدید پارسال
نقاشی جدید@-@ ۰۰:۰۱
۲۱۷ بازدید پارسال
نقاشی جدیدم ●~● ۰۰:۰۴
۱۸۸ بازدید پارسال
آموزش نقاشی انیمه با برنامه paint ۰۶:۵۸
۳,۸۳۵ بازدید پارسال
نقاشی جدید@-@ ۰۰:۰۱
۲۳۳ بازدید پارسال
نقاشی جدیدم T^Tمافو مافو ●~● ۰۰:۰۱
۱۸۶ بازدید پارسال
آموزش کشیدن چشم انیمه با آبرنگ ۰۱:۰۰
قشنگه*-* ۰۱:۰۰
۳۰۲ بازدید پارسال
نقاشی جدید@-@ ۰۰:۰۱
۷۶ بازدید پارسال
چشم گربه سیاه*-* ۰۰:۰۱
۱۳۴ بازدید پارسال
آموزش دوخت گل زیبا و راحت با تور ۰۰:۳۰
۹,۴۱۷ بازدید پارسال
آموزش کامل دوخت گل با چرم ۰۷:۲۸
۱,۰۵۰ بازدید پارسال
موزیک ویدیو on my way از alan walker  همراه با lyric ۰۳:۲۲
نقاشی جدید@-@ ۰۰:۰۳
۱۴۱ بازدید پارسال
میکس کوتاه انیمه shuumatsu no izetta ۰۱:۰۰
۱۹۹ بازدید پارسال
نقاشی جدید ترم ☆~☆ XDD ۰۰:۰۴
۳۳۸ بازدید پارسال
نقاشی جدیدم ☆~☆ ۰۰:۰۴
۲,۲۷۳ بازدید پارسال
نقاشی جدید@-@ ۰۰:۰۴
۳۱۶ بازدید پارسال
دختر نکویی با آبرنگ ۰۰:۴۸
۵۱۷ بازدید پارسال
کلیپ کوتاه آبرنگ ۰۰:۲۲
۳۱۷ بازدید پارسال
نقاشی جدیدT^T ۰۰:۰۵
۲۵۵ بازدید پارسال
آموزش کشیدن بُز خوشگل انیمه ای ☆~⊙ ۰۱:۴۱
آموزش ساخت آویز فانتزی با خز ۰۰:۵۶
۴۵۱ بازدید پارسال
پاکلیدی انیمه ای ۰۰:۲۴
۳۰۴ بازدید پارسال
میکس کوتاه دازای (تقدیمی) ۰۰:۱۵
۴۴۱ بازدید پارسال
نقاشی جدیدم دختر انیمه ای با منظره ۰۰:۰۴
آهنگ انگلیسی غمگین خیلی زیبا ۰۲:۴۹
۲,۸۸۴ بازدید پارسال
آموزش ساخت جعبه کادو خیلی خیلی آسان ۰۰:۲۰
آموزش دوخت کیف دستی بسیار ساده و آسان ۰۰:۴۴
میکس کوتاه شو ساکاماکی(تقدیمی) ۰۰:۱۵
نقاشیمون از جانگ کوک ۰۰:۰۴
۳۵۶ بازدید پارسال