دکتر علی وفائی

دکتر علی وفائی

کاشت مو در اسکار ۰۱:۰۴
کاشت ریش و سبیل ۰۰:۵۹
مزوتراپی پوست ۰۱:۲۲
مزوتراپی مو ۰۱:۱۹
۲ سال پیش
تزریق پلاسما  PRP ۰۱:۱۶
هایفو ۰۱:۱۳
۲ سال پیش
RF فرکشنال سوزنی ۰۱:۲۴
تزریق فیلر (ژل) ۰۱:۳۸
بوتاکس ۰۱:۳۵
۲ سال پیش
کاشت مو در بانوان ۰۱:۲۸
سیر وقایع در کاشت مو ۰۲:۰۶
ورزش بعد از کاشت مو ۰۰:۴۷
کشیدن بخیه در کاشت مو ۰۳:۱۳
ضمانت کاشت مو ۰۱:۰۳
درد کاشت مو ۰۱:۱۲
۲ سال پیش
پانسمان ۰۲:۲۴
۲ سال پیش
نکته های کرونایی ۰۲:۵۴
کرونا و مو ۰۴:۱۶
۲ سال پیش
کرونا و مشکلات پوست ۰۲:۲۲