دکتر فریبا بهنام

دکتر فریبا بهنام

میوم رحمی چیست؟ ۰۲:۴۶
دوقلوهای همسان ۰۱:۵۳
زایمان سزارین ۰۰:۴۰
فیبروم ساب موکوزال ۰۲:۲۸
سپتوم رحم ۰۳:۰۱
۲ سال پیش
هیستروکتومی چیست ۰۳:۰۹
کوچک بودن رحم ۰۲:۵۰
لابیاپلاستی ۰۴:۵۰
۲ سال پیش
تزریق چربی به واژن ۰۱:۵۰
زایمان سزارین ۰۲:۵۱
حاملگی خارج از رحم ۰۱:۴۶
سلامت بانوان ۰۷:۲۸
۲ سال پیش
IVF   لقاح آزمایشگاهی ۰۸:۱۸
پساری چیست ۰۲:۳۲
۲ سال پیش
زایمان دو قلو ها ۰۱:۵۱
لبیاپلاستی ۰۲:۱۵
۲ سال پیش
عمل میومکتومی ۰۳:۰۳
فیبروم رحمی ۰۲:۱۹
۲ سال پیش
عمل کیست بارتولن ۰۳:۰۲
هیسترکتومی  واژینال ۰۳:۰۲
بستن لوله های رحم ۰۲:۳۱
اهمیت شیر مادر ۰۶:۴۳
زایمان بی درد ۰۸:۵۸
تست پاپ اسمیر ۰۳:۰۹
هیستروسکوپی ۰۱:۱۸
۲ سال پیش
سزارین اورژانسی ۰۲:۰۹
زگیل تناسلی hpv ۱۱:۲۱
حاملگی خارج رحم ۰۴:۱۵