دکتر شیرین شمس متخصص زنان
دکتر شیرین شمس متخصص زنان

دکتر شیرین شمس متخصص زنان

پیرسینگ ۰۲:۲۸
پارسال
قاعدگی ۰۱:۱۲
پارسال
ارگاسم ۰۳:۲۹
پارسال
سوراخ کردن گوش ۰۰:۲۸
HPV مثبت ۰۱:۲۴
پارسال
آقا آرش ۰۰:۳۱
پارسال
نحوه چرخاندن جنین ۰۰:۱۸
داروهای مزوتراپی ۰۲:۳۱
نخ های لیفت پوست ۰۲:۲۱
مرور دست آورد ها ۰۰:۴۲
خبر خوب ۰۲:۰۵
پارسال
حس خوب ۰۰:۳۰
پارسال
تا انتها ببینید ۰۴:۰۴
... ۰۰:۲۶
پارسال
پریماه ۰۱:۲۹
پارسال
حس خوب ۰۳:۲۰
پارسال
پریــــ ۰۰:۱۲
پارسال
... ۰۰:۱۰
پارسال
روزت مبارک ۰۰:۵۰
واکسن زگیل تناسلی ۰۱:۰۵
خیلی جالبه ۰۱:۴۹
زگیل_تناسلی ۰۰:۴۶
واکسن زگیل تناسلی ۰۱:۰۹
ورکشاپ جوانسازی واژن ۰۰:۴۷
پاسخ به سوالات شما ۰۲:۱۵
درمان تایپ خطرناک HPV ۰۲:۰۴
کنگره بین المللی ICGC ۰۱:۵۳