دکتر شیرین شمس متخصص زنان
دکتر شیرین شمس متخصص زنان

دکتر شیرین شمس متخصص زنان

واکسن زگیل تناسلی ۰۱:۰۹
ورکشاپ جوانسازی واژن ۰۰:۴۷
پاسخ به سوالات شما ۰۲:۱۵
درمان تایپ خطرناک HPV ۰۲:۰۵
کنگره بین المللی ICGC ۰۱:۵۴
استرس برای خانوما سمه! ۰۳:۲۳
فیلم کوتاه ایدز | HIV ۰۱:۳۲
فیلم ورزش کگل ۰۱:۲۵