دکتر شیرین شمس متخصص زنان
دکتر شیرین شمس متخصص زنان

دکتر شیرین شمس متخصص زنان

واکسن کرونا و شیردهی ۰۰:۴۲
فیلم ورزش کگل ۰۱:۲۵
قرص قاتل...! ۰۲:۱۵
۳ ماه پیش
درمان hpv خطرناک ۰۱:۳۱
درمان hpv پرخطر ۰۱:۴۲
تپلی ریزه میزه ۰۰:۲۵
علل خشکی واژن ۰۰:۳۷
فیلم زایمان سزارین ۰۰:۴۷
سفید کرن لابیا مینور ۰۰:۴۶
جلوگیری از خشکی واژن ۰۰:۴۶
علت خشکی واژن ۰۰:۳۷