دکتر نوید توفیقی راد
دکتر نوید توفیقی راد

دکتر نوید توفیقی راد

بیوپسی کلیه ۰۳:۰۲
خارج کردن ژل سفت شده ۰۱:۲۷
تخلیه ژل پاژ ۰۲:۰۶
۲۰ روز پیش
شیمی درمانی کبدی ۰۱:۳۷
پلوردز ۰۲:۲۵
۸ ماه پیش
هیدروسالپنکس ۰۱:۱۳
... ۰۱:۲۹
۹ ماه پیش
سی تی اسکن لگن ۰۱:۱۹
علت ایجاد واریس ۰۱:۰۶
بیوپسی ریه ۰۱:۰۹
۱۱ ماه پیش
رادیولوژی و اینترونشن ۰۱:۵۸
آموزش سی تی اسکن پارت3 ۵۱:۴۱
سونوگرافی در منزل ۰۰:۰۲
واریس خیلی شدید ۰۱:۴۳
سونوگرافی در منزل ۰۰:۰۲
تزریق اپیدورال ۰۱:۴۰
درمان واریس به روش RF ۰۳:۰۸