دکتر نسرین زارع پور (متخصص زنان و زایمان)

دکتر نسرین زارع پور (متخصص زنان و زایمان)

واکسن گارداسیل( hpv ) ۰۰:۵۸
همه چی در مورد نازایی ۰۰:۴۹
بارن و بهار قشنگ ما ۰۰:۲۱
فیلم نوژا کوچولوی ما ۰۱:۱۲
روز پزشک ۰۱:۳۶
۱۰ ماه پیش
فیلم آدلیا کوچولو ۰۱:۰۶
فیلم نویار کوچولو ما ۰۰:۵۰
فیلم لیانا کوچولو ۰۱:۴۷
فرشته های زمینی ۰۱:۳۴
فیلم تولد الاء قشنگ ما ۰۱:۰۹
کوچولوی قشنگ ما ۰۰:۲۰
کوچولوی قشنگ ما ۰۰:۲۰
فیلم زایمان مهرسای ۰۰:۲۹
پیام های زیبای شما ۰۰:۱۸
پیام های زیبای شما ۰۰:۲۱
مراحل تشکیل جنین ۰۳:۰۲
دیبا و دلسای عزیز ۰۰:۲۳