دکتر هما پرند

دکتر هما پرند

زایمان سزارین ۰۰:۴۹
کرونا ۰۱:۱۱
۶ ماه پیش
IUD ۰۲:۴۴
۶ ماه پیش
فریز تخمک ۰۱:۲۸
۶ ماه پیش
واکسن گارداسیل ۰۱:۳۰
سزارین اورژانسی ۰۰:۱۵
HPV چیه؟ ۰۲:۱۵
۶ ماه پیش
عوارض برداشت رحم ۰۰:۱۰
آندومتریوز پیشترفته ۰۰:۰۳
سرطان تخمدان ۰۰:۱۱
۶ ماه پیش
تست پاپ اسمیر ۰۰:۰۱
کیست درموئید ۰۰:۲۰
۶ ماه پیش
هیستروسکوپی چیست؟ ۰۰:۰۱
علائم فیبروم ۰۰:۰۱
۶ ماه پیش
... ۰۱:۰۵
۶ ماه پیش
علائم افتادگی مثانه ۰۰:۰۴
سزارین اورژانسی ۰۰:۱۵
نحوه شستن واژن ۰۰:۴۶
کیست مویی ۰۰:۲۰
پارسال
دستگاه dbd پلاسما ۰۰:۵۲
کربوکسی تراپی ۰۰:۴۱