دکتر محمودرضا عباس زاده - جراح و متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمودرضا عباس زاده - جراح و متخصص مغز و اعصاب

وظیفه دیسک کمر چیست؟ ۰۱:۴۲
سیاتیک و دیسک کمر ۰۱:۰۵
قوز کمر ۰۱:۵۷
۴ ماه پیش
گردن درد در نوجوانان ۰۰:۵۹