دکتر باندرانایکه عماری - جراح ومتخصص زنان،زایمان ونازایی
دکتر باندرانایکه عماری - جراح ومتخصص زنان،زایمان ونازایی

دکتر باندرانایکه عماری - جراح ومتخصص زنان،زایمان ونازایی

فیلم جراحی سزارین ۰۱:۵۴
وچه انتظار شیرینی ۰۲:۳۰
فیلم عمل زایمان ۰۰:۴۰
فیلم عمل کاواترم ۰۲:۵۰
رفع ترک های پوستی ۰۱:۴۵
مسافرت در بارداری ۰۰:۵۸
یبوست در بارداری ۰۱:۲۹
جراحی فیبروم رحمی ۰۰:۵۸
عمل زایمان سزارین ۰۲:۰۰
و چه انتظار شیرینی ۰۲:۳۰
کارن عزیزم خوش اومدی ۰۰:۴۰
خروج هوا از واژن ۰۱:۱۲