دکتر باندرانایکه عماری - جراح ومتخصص زنان،زایمان ونازایی

دکتر باندرانایکه عماری - جراح ومتخصص زنان،زایمان ونازایی

اگر بهتون تجاوز شد... ۰۰:۵۳
معجزه آر اف در مطب ۰۱:۳۳
انواع ترشحات واژن ۰۰:۳۳
افتتاحیه مطب قزوین ۰۱:۵۰
روز پزشک گرامی باد ۰۱:۲۴
مادر شدن بعد از 7 سال ۰۱:۱۲
پایان سه سال انتظار ۰۲:۱۲
درمان ناباروری ۳ ساله ۰۲:۱۸
فیلم جراحی سزارین ۰۲:۵۰
فیلم عمل زایمان سزارین ۰۲:۱۸
فیلم جراحی سزارین ۰۱:۵۴
وچه انتظار شیرینی ۰۲:۳۰
فیلم عمل زایمان ۰۰:۴۰
فیلم عمل کاواترم ۰۲:۵۰