دکتر باندرانایکه عماری - جراح ومتخصص زنان،زایمان ونازایی

دکتر باندرانایکه عماری - جراح ومتخصص زنان،زایمان ونازایی

معجزه آر اف در مطب ۰۱:۳۲
انواع ترشحات واژن ۰۰:۳۲
فیلم جراحی سزارین ۰۲:۵۰
فیلم جراحی سزارین ۰۱:۵۴
وچه انتظار شیرینی ۰۲:۲۹
فیلم عمل زایمان ۰۰:۳۹
فیلم عمل کاواترم ۰۲:۵۰