دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان
دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان

دکتر سیده سعیده اسدی - جراح و تخصص زنان و زایمان

انیمیشن زایمان طبیعی ۰۲:۴۲
بارداری هفته به هفته ۰۱:۴۷
واژینیسموس چیست؟ ۰۱:۳۹
ورزش کگل ۰۱:۰۰
۳ سال پیش
عفونت واژینال ۰۱:۰۰
کربوکسی تراپی واژن ۰۱:۰۷
توصیه های کرونایی ۰۱:۱۶
میوم رحم ۰۱:۴۶
۳ سال پیش
اتفاقات بعد از کرونا ۰۲:۱۶
کرونا در باردارى ۰۴:۰۹
پاپ اسمیر ۰۱:۲۷
۴ سال پیش
فیلم عمل زایمان ۰۰:۵۵