دکتر بهاره اربابی- جراح و متخصص زنان و زایمان
دکتر بهاره اربابی- جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر بهاره اربابی- جراح و متخصص زنان و زایمان

تنگی واژن با نخ ۰۰:۵۹
فیلم زایمان سزارین ۰۳:۰۰
هفته بیستم بارداری ۰۱:۵۹
فیلم زایمان طبیعی ۰۰:۵۲
هفته نوزدهم بارداری ۰۱:۴۸
هفته هجدهم بارداری ۰۲:۰۳
ورزش در بارداری ۰۱:۰۵
هفته پانزدهم بارداری ۰۲:۳۷
هفته هفدهم بارداری ۰۲:۰۳
هفته شانزدهم بارداری ۰۲:۰۱
فرشته کوچولوهای زیبا ۰۰:۳۹
فیلم زایمان در آب ۰۱:۱۲
هفته سیزدهم بارداری ۰۱:۴۰
عمل جراحی هیسترکتومی ۰۱:۰۰
علائم عفونت های رحمی ۰۱:۰۰
بیماری سفلیس ۰۱:۱۳
۵ ماه پیش