دکتر بهاره اربابی- جراح و متخصص زنان و زایمان
دکتر بهاره اربابی- جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر بهاره اربابی- جراح و متخصص زنان و زایمان

هفته سی و دوم بارداری ۰۲:۰۵
هفته سی و یکم بارداری ۰۱:۳۵
مزایای تزریق چربی ۰۰:۵۶
کوچولوهای زیبای من ۰۰:۴۳
سندرم پیش از قاعدگی ۰۰:۵۶
روشن سازی با لیزر Angela ۰۱:۲۲
توی شکمتون چه خبره ۰۲:۱۲
جراحی هیسترکتومی ۰۱:۵۸
تنگی واژن با نخ ۰۰:۵۹