دکتر فرزانه درویش زاده

دکتر فرزانه درویش زاده

فیبروم های رحمی ... ۰۱:۲۷
جنین احساس دارد... ۰۴:۲۴
درمان ترک های پوستی... ۰۱:۰۴
درمان تیرگی های بدن ۰۱:۴۳
عفونت های زنان... ۰۰:۴۰
علائم و درمان فیبروم ۰۱:۵۶
علائم و درمان فیبروم ۰۱:۵۶
حلقه واژنی چیست ۰۱:۱۱
سونوگرافی دوقلو ۰۰:۲۷
عوارض پستانک ۰۰:۱۰
تغذیه در بارداری ۰۰:۵۴
هفته ششم بارداری ۰۰:۴۱
ورزش در بارداری ۰۲:۰۵
فیلم تست پاپ اسمیر ۰۰:۲۹
ناباروری یا نازایی ۰۲:۰۵