متخصص ارتودنسی، دکتر مسعود داودیان

متخصص ارتودنسی، دکتر مسعود داودیان

مسابقه دندانپزشکی | دکتر مسعود داودیان ۰۰:۵۴
منشی دندان پزشکی | دکتر مسعود داودیان ۰۱:۲۵
کویر ریگ جن | دکتر مسعود داودیان ۰۲:۰۰
ارتودنسی به جای ایمپلنت | دکتر داودیان ۰۰:۳۶
متخصص ارتودنسی | دکتر داودیان ۰۰:۵۷
۳۹ بازدید ۱۳ روز پیش
پرسش و پاسخ های هفتگی | دکتر داودیان ۰۲:۴۰
منشی  دندانپزشکی | کلینیک سیمادنت ۰۱:۱۹
۷۳ بازدید ۱۵ روز پیش
ارتودنسی کودکان | دکتر مسعود داودیان ۰۰:۵۴
یک روز ورزشی | دکتر داودیان ۰۰:۵۸
۱۷۶ بازدید ۲۱ روز پیش
ارتودنسی به جای ایمپلنت | دکتر داودیان ۰۰:۳۱
نامرتبی شدید دندانها | دکتر داودیان ۰۰:۳۲
جراحی افزایش طول تاج | دکتر داودیان ۰۱:۰۰
اصلاح انحراف فک پایین | دکتر داودیان ۰۰:۵۹
خانواده سیمادنت | دکتر داودیان ۰۰:۵۹
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
سفر لرستان (شهریور ۹۹) | دکتر داودیان ۰۰:۵۸
خانواده سیمادنت | دکتر داودیان ۰۱:۰۰
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
پرسنل سیمادنت | دکتر داودیان ۰۱:۰۰
۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
انحراف فک پایین | دکتر داودیان ۰۱:۰۰
۶۸ بازدید ۱ ماه پیش
تاثیر ارتودنسی روی لب ها | دکتر داودیان ۰۰:۳۹
ارتودنسی بجای کامپوزیت | دکتر داودیان ۰۰:۲۶
روایت هشتاد سال عاشقی | دکتر داودیان ۰۰:۵۹
درمان چند بخشی | دکتر داودیان ۰۱:۳۵
۵۲ بازدید ۱ ماه پیش
هدایت رشد فک بالا | دکتر داودیان ۰۰:۴۲
ارتودنسی همراه جراحی فک | دکتر داودیان ۰۰:۴۳
ارتودنسی و درمان زیبایی | دکتر داودیان ۰۰:۵۹
ارتودنسی ثنایاهای نهفته | دکتر داودیان ۰۰:۵۶
گزارش شبکه سلامت | دکتر داودیان ۰۰:۵۸
۵۷ بازدید ۲ ماه پیش
ارتودنسی و جراحی لثه | دکترداودیان ۰۰:۵۵
دیپ بایت ناقرینه | دکتر داودیان ۰۰:۴۵
۳۷ بازدید ۲ ماه پیش
ارتودنسی برای ایمپلنت | دکتر داودیان ۰۰:۳۰
ارتودنسی دندان نیش نهفته | دکتر داودیان ۰۰:۳۵
هدایت رویشی  نیش نهفته | دکتر داودیان ۰۰:۳۰
موج دوم پیشگیری از کرونا | دکتر داودیان ۰۱:۰۰
ارتودنسی نیش نهفته | دکتر داودیان ۰۰:۴۹
تاثیر ارتودنسی روی لب ها | دکتر داودیان ۰۰:۳۷
ارتودنسی همراه جراحی فک | دکتر داودیان ۰۰:۲۱
خانواده سیمادنت | دکتر داودیان ۰۰:۳۹
۶۳ بازدید ۳ ماه پیش
قبل و بعد ارتودنسی |  دکتر داودیان ۰۰:۳۴
تکنولوژی و رضایت بیمار | دکتر داودیان ۰۰:۴۸
پیج دندانپزشکی سیمادنت | دکتر داودیان ۰۰:۱۵
چالش های مدیریت پرسنل ۰۱:۴۰
۷۷ بازدید ۳ ماه پیش
ارتودنسی و دندانپزشکی | دکترداودیان ۰۱:۰۰
ساختار نوبت دهی | دکتر داودیان ۰۱:۰۰
۷۳ بازدید ۴ ماه پیش
هدایت نیش نهفته | دکتر داودیان ۰۰:۲۲
۷۴ بازدید ۴ ماه پیش
احتمال موج دوم کرونا | دکترداودیان ۰۰:۵۲
پیام انتشار پست و استوری | دکتر داودیان ۰۰:۳۶
ارتودنسی بدون جراحی فک | دکتر داودیان ۰۰:۲۵
رفع ناقرینگی لبخند | دکترداودیان ۰۰:۲۶