دکترابولحسن ارتیاعی
دکترابولحسن ارتیاعی

دکترابولحسن ارتیاعی

فیلم جراحی تومور مغزی ۰۰:۵۲
۱۴۷ بازدید ۹ ماه پیش
چرا باید ویروس کرونا را جدی بگیریم؟ ۰۳:۱۹
کرونا داخل بدن چگونه عمل میکند؟ ۰۷:۱۲
مقابله با ویروس کرونا ۰۲:۵۸
۲۷ بازدید پارسال
کرونا رو جدی بگیرید ۰۶:۴۵
۷۴ بازدید پارسال
جراحی دیسک گردن ۰۰:۵۴
۸۵۵ بازدید پارسال
جراحی خارج کردن کانون تشنج ۰۰:۵۸
۱۰۹ بازدید پارسال
جراحی بیمار مبتلا به درد مقاوم صورت ۰۲:۱۹
درمان دیسک کمر بدون جراحی ۰۱:۲۸
۸۳ بازدید پارسال
جراحی تومور اینترهمیسفریک قدامی ۰۱:۳۸
جراحی تشنج مقاوم به درمان ۰۱:۵۰
۵۹ بازدید پارسال
ناهنجاری های مادرزادی ستون فقرات ۰۳:۰۳
رضایت بیمار پس از جراحی کنترل تشنج ۰۰:۳۶
جراحی تومور ناحیه مغچه ۰۱:۳۰
۵۷ بازدید پارسال
جراحی تشنج ۰۶:۵۹
۸۶ بازدید پارسال
تشنج مقاوم به درمان ۰۰:۵۰
۶۸ بازدید پارسال
جراحی تومور بزرگ قاعده جمجمه ۰۱:۱۴
وضعیت بیمار قبل از عمل پارکینسون ۰۰:۵۶
وضعیت بیمار بعد از عمل پارکینسون ۰۰:۴۲
دیسک کمر و روش های درمان آن ۰۲:۰۱
۱۶۶ بازدید پارسال
جراحی تنگی کانال کمری ۰۱:۴۹
۲۶۴ بازدید پارسال
فیلم جراحی تشنج ۰۲:۱۱
۱۴۷ بازدید پارسال
فیلم دیسککتومی لیزری ۰۰:۵۰
۱۰۶ بازدید پارسال