دکترابولحسن ارتیاعی
دکترابولحسن ارتیاعی

دکترابولحسن ارتیاعی

فیلم جراحی تومور مغزی ۰۰:۵۲
۸۴ بازدید ۲ ماه پیش
چرا باید ویروس کرونا را جدی بگیریم؟ ۰۳:۱۹
کرونا داخل بدن چگونه عمل میکند؟ ۰۷:۱۲
صحبت دکتر ارتیاعی در مورد ویروس کرونا ۰۷:۴۵
مقابله با ویروس کرونا ۰۲:۵۸
۱۴ بازدید ۶ ماه پیش
کرونا رو جدی بگیرید ۰۶:۴۵
۷۲ بازدید ۶ ماه پیش
جراحی دیسک گردن ۰۰:۵۴
۵۳۵ بازدید ۶ ماه پیش
جراحی خارج کردن کانون تشنج ۰۰:۵۸
۸۴ بازدید ۶ ماه پیش
جراحی بیمار مبتلا به درد مقاوم صورت ۰۲:۱۹
درمان دیسک کمر بدون جراحی ۰۱:۲۸
۷۰ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی تومور اینترهمیسفریک قدامی ۰۱:۳۸
جراحی تشنج مقاوم به درمان ۰۱:۵۰
۵۴ بازدید ۷ ماه پیش
ناهنجاری های مادرزادی ستون فقرات ۰۳:۰۳
رضایت بیمار پس از جراحی کنترل تشنج ۰۰:۳۶
جراحی تومور ناحیه مغچه ۰۱:۳۰
۴۷ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی تشنج ۰۶:۵۹
۷۵ بازدید ۷ ماه پیش
تشنج مقاوم به درمان ۰۰:۵۰
۶۵ بازدید ۷ ماه پیش
جراحی تومور بزرگ قاعده جمجمه ۰۱:۱۴
۶۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
آنچه که باید در مورد بیماری صرع بدانید ۰۱:۴۱
وضعیت بیمار قبل از عمل پارکینسون ۰۰:۵۶
وضعیت بیمار بعد از عمل پارکینسون ۰۰:۴۲
دیسک کمر و روش های درمان آن ۰۲:۰۱
۱۴۹ بازدید پارسال
جراحی تنگی کانال کمری ۰۱:۴۹
۱۷۵ بازدید پارسال
فیلم جراحی تشنج ۰۲:۱۱
۹۵ بازدید پارسال
فیلم دیسککتومی لیزری ۰۰:۵۰
۹۵ بازدید پارسال