دکتر مریم اسلامی (متخصص و مشاوره ژنتیک)

دکتر مریم اسلامی (متخصص و مشاوره ژنتیک)

ژن چیست؟ ۰۲:۳۰
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
دی ان ای (DNA) چیست؟ - انیمیشن ۰۳:۳۶
۵۷ بازدید ۲ ماه پیش
آزمایش ژنتیک اختلالات خلقی ۰۱:۵۸
۶۹ بازدید ۵ ماه پیش
آیا بیماری قلبی ارثی است؟ ۰۳:۵۰
۵۶ بازدید ۵ ماه پیش
مشاوره ژنتیک سرطان ریه ۰۲:۳۲
۴۲ بازدید ۵ ماه پیش
مشاوره ژنتیک آنلاین ۰۱:۲۹
۹۲ بازدید ۷ ماه پیش
مشاوره ژنتیک قبل از بارداری ۰۲:۱۹
۴۸ بازدید ۷ ماه پیش
رابطه بیماری اوتیسم و ازدواج فامیلی ۰۲:۲۸
اهمیت مشاوره ژنتیک پیش از بارداری ۰۱:۴۶
پروفسور فرهود - پدر علم ژنتیک ایران ۰۶:۲۸
سقط مکرر ۰۱:۲۳
۶۳ بازدید ۱۰ ماه پیش
درمان بیماری ها بر اساس شجره نامه ژنتیکی ۰۲:۰۲
ژن درمانی | سلول درمانی ۰۲:۳۴
۱۳۵ بازدید ۱۰ ماه پیش
ضرورت مشاوره ژنتیک در ازدواج فامیلی ۰۱:۴۸
بیماری های متابولیک ۰۱:۴۴
۹۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
تست های استعدادیابی ژنتیکی ۰۱:۵۴
۹۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
سن شروع بیماری ژنتیکی ۰۱:۱۲
۴۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
اهمیت مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج ۰۱:۲۰
۷۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
مشاوره ژنتیک فرد محور سرطان ۰۲:۱۸
۵۶ بازدید ۱۱ ماه پیش