دکتر طناز فخیم - متخصص پوست و مو

دکتر طناز فخیم - متخصص پوست و مو

تزریق چربی ۰۰:۴۴
تزریق ژل لب ۰۰:۲۱
تزریق فیلر لب ۰۰:۴۵
ژل لب ۰۰:۴۵
پارسال
تزریق ژل لب ۰۰:۵۱
هایفوتراپی ۰۳:۲۷
FINELINES ۰۰:۴۹
پارسال
تزریق پروفایلو ۰۲:۰۵
لیفت با نخ آپتوس ۰۰:۴۰
لیفت ابرو با نخ ۰۰:۲۳
خدمات کلینیک ۰۰:۱۸
هایفو تراپی ۰۲:۱۳
درمان اسکار ۰۳:۰۹
تزریق چربی ۰۳:۱۳
تزریق ژل لب ۰۰:۱۹
۲ سال پیش
ترکیب فیلر و نخ ۰۰:۱۵
تزریق ژل لب ۰۰:۱۸
۲ سال پیش
لیفت ابرو با نخ ۰۰:۱۶
مزوتراپی صورت ۰۱:۰۰