دکتر فاضل فیروزی

دکتر فاضل فیروزی

طراحی لبخند | دکتر فضال فیروزی ۰۰:۴۰
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
جایزه دکتر بهرمان | دکتر فاضل فیروزی ۰۱:۰۶
یک روز کاری در مطب | دکتر فاضل فیروزی ۰۱:۰۰
عادت  مکیدن انگشت | دکتر فاضل فیروزی ۰۰:۳۹
درمان بی نظمی دندانی | دکتر فیروزی ۰۰:۳۵
اکستراکشن دندانی | دکتر فیروزی ۰۰:۵۸