دکتر بنفشه قریشی - جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر بنفشه قریشی - جراح و متخصص زنان و زایمان

مهمونای نازنین مطب ۰۰:۴۴
مهمون های نازنین مطب ۰۰:۲۶
عمل جراحی پرینورافی ۰۰:۵۸
بیماری صرع در زنان ۰۱:۲۲
تولد دایان جون مبارک ۰۱:۲۲
سیکل قاعدگی دردناک ۰۲:۰۲
هفته هفتم بارداری ۰۰:۳۰