دکتر بنفشه قریشی - جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر بنفشه قریشی - جراح و متخصص زنان و زایمان

درمان گرگرفتگی یائسگی ۰۱:۰۰
مهمونای نازنین مطب ۰۰:۴۵
مهمون های نازنین مطب ۰۰:۲۶
هفته هفتم بارداری ۰۰:۳۱